Przyjmowanie interesantów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkoposkich w Radwankach załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr i finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: dokumentacją kancelaryjną, prowadzoną wg instrukcji kancelaryjnej; dokumentacją kadrową i finansową, prowadzoną wg odrębnych przepisów.

Przyjmowanie interesantów:

a) Sekretariat szkoły czynny:

Poniedziałek – nieczynny

Wtorek – 7.00 – 15.00

Środa – 11.30 – 15.30

Czwartek – 12.00 – 16.00

Piątek -  12.00 – 16.00

 

 b) Dyrektor:

Poniedziałek - 7:45 - 14:45

Wtorek - 7:45 - 14:45

Środa 7:45 - 14:45

Czwartek 7:45 - 14:45

Piątek 7:45 - 14:45

Skargi i zażalenia przyjmowane w środy w godzinach: 8:00 - 10:00.

 

c) pielęgniarka szkolna: 

według harmonogramu w środę co dwa tygodnie.